video marketing

Tal com explicàvem en el nostre post anterior, l’ús del vídeo en línia ha experimentat un espectacular creixement en els últims anys.

Les empreses ja no poden obviar el fet queel vídeo és un canal de màrquetingindispensable que els ofereix a més lapossibilitat d’explicar els seus productes iserveis d’una manera molt més detallada i efectiva que el text. El vídeo és també una forma de comunicació amb el client molt més potent, ràpida i econòmica.

En aquest post us expliquem alguns delsmotius pels quals hem d’incorporar el vídeo a la nostra estratègia de màrqueting digital.

Enriqueix l’experiència de compra

El vídeo ofereix als clients en línia la possibilitat d’examinar un producte com si l’estiguessinveient en persona. Quan realitzem vídeos que expliquen detalladament els nostres producteso serveis, estem enriquint automàticament l’experiència de compra en línia. El vídeo esdevé una peça fonamental en el procés de decisió de compra. El 88% dels usuaris dedica méstemps a un web que compta amb vídeos, amb la qual cosa augmenten les possibilitats de generar negoci.

Millora el SEO del nostre lloc web

El vídeo màrqueting millora: la nostra capacitat d’engagement amb el client final, el CTR del nostre comerç en línia, així com el tràfic a la nostra pàgina. Els motors de cerca posicionen elsllocs web amb vídeo en els primers llocs del rànquing de resultats per sobre d’aquellespàgines la estratègia SEO està basada només en paraules clau (keywords); Google indexamolt els vídeos, ja que els considera contingut de valor. El vídeo ens ofereix a més lapossibilitat de doblar el tràfic al nostre web quan aconseguim que els nostres vídeos es comparteixin i viralitzin. A més de publicar a Youtube, és recomanable allotjar els teus vídeosal teu propi lloc web, ja que així evitarem qualsevol dubte sobre l’autoria d’aquests i el trànsit que generen els vídeos repercutirà en el teu lloc web.

El vídeo potència la teva marca online

El vídeo augmenta el coneixement de la nostra marca i millora la participació delsconsumidors. Mantenir una bona presència en els principals motors de cerca de vídeoaccentua la visibilitat d’una marca igual que podrien fer-ho les xarxes socials El vídeocontingut aporta credibilitat al nostre negoci i ofereix una imatge de marca innovadora.Segons el web Vídeo Màrqueting Council, ReelSEO i Flimp Media, un 93% de les marquesenquestades aposten pel vídeo per potenciar les seves estratègies de màrqueting en línia,vendes o accions de comunicació

Després de llegir els motius que us exposem en aquest post encara creieu que no val la pena invertir en vídeo màrqueting?