tablet-emision-evento-en-streaming

La retransmissió en streaming s’ha convertit en una important opció per a aquelles empreses que estiguin planificant un esdeveniment i vulguin aconseguir un major impacte i difusió, així com oferir una imatge corporativa innovadora i pionera.

La tecnologia streaming ofereix a les empreses un gran nombre d’avantatges a un preu avui dia més que raonable.

Gestionar l’organització d’un esdeveniment en streamingés un procés més senzill del que sembla si sabem quins són els passos necessaris a seguir.

 

PUNT 1

Necessitem establir la data, durada i lloc de l’esdeveniment. És fonamental comptar amb suficient temps per poder disposar d’un marge de maniobra per fer front a qualsevol imprevist. Pel que fa al lloc, l’aspecte fonamental a tenir en compte és que puguem disposard’una connexió a Internet amb la velocitat apropiada per poder retransmetre amb la qualitatidònia.

També necessitarem una ubicació “virtualper al nostre esdeveniment, és a dir, un lloc web des de la qual puguem dur a terme la nostra retransmissió en línia.

PUNT 2

Trobar un proveïdor de streaming professional. En aquest punt és interessant comptar ambun proveïdor amb experiència provada i que ens pugui ajudar en l’organització del nostreesdeveniment.

Els punts importants que hauríem d’exigir són:

–       Saber quin tipus de suport tècnic ens pot oferir; per exemple, si serà in situ o només a través de telèfon;

–       Si podrem emetre a diferents dispositius mòbils;

–       De quines opcions de monetització disposem per al nostre esdeveniment, en el cas queens interessi obtenir un major rendiment del nostre esdeveniment online mitjançant el pagament de tiquets per a la seva visualització per streaming;

–        Quin tipus de restriccions de seguretat podem aplicar a la nostra retransmissió;

–        Quines possibilitats de personalització ens ofereix per poder aconseguir unesdeveniment més corporatiu;

–        I, finalment, saber si podrem disposar del maquinari necessari per a l’emissió.

Per la nostra part, haurem oferir al nostre proveïdor una estimació del volum d’audiència, aixícom decidir en quina qualitat voldrem transmetre.

PUNT 3

Considerar la contractació d’una productora audiovisual per aconseguir un esdeveniment professional. Si no disposem de referències, podem preguntar al nostre proveïdor de streaming, ja que segurament disposi d’una sèrie de productores amb les quals treballihabitualment.

PUNT 4

Convocar els assistents. Hem de tractar d’aconseguir la major audiència i difusió de l’esdeveniment en streaming. No oblidem explotar el potencial de les xarxes socials per obtenir un major nombre d’impactes.

Un parell o tres de dies abans, haurem d’enviar l’enllaç (URL) als assistents en línia perquè puguin seguir la retransmissió en directe.

PUNT 5

Un dia o dos abans de la data de l’esdeveniment, és crucial que el proveïdor de streaming i la productora audiovisual realitzen els tests d’emissió necessaris per assegurar que tot anirà be durant l’emissió en directe. També és molt important comprovar que la connexió a Internet és adequada.

Un cop finalitzat l’esdeveniment podrem consultar i analitzar les estadístiques que ens proporcioni la plataforma de streaming. És important conèixer l’interès que hagi generat la cursa, així com la concurrència d’usuaris i la seva ubicació.