GORADIKAL-LOGO

Flumotion llança aquest projecte que permet alsespectadors alternar el directe amb el consum sota demanda.

Professionals i aficionats a l’esport podran produir els seus propis continguts per goRadikal.

Barcelona, setembre del 2014.- L’empresatecnològica Flumotion, especialitzada en serveis de streaming, acaba de presentar un nou projecte,goRadikal, una televisió online vertical dedicada al món dels esports alternatius i extrems.D’aquesta forma el proveïdor mundial de streaming posa de manifest la seva aposta per ladistribució online de continguts i l’oportunitat que aquesta tecnologia suposa per a sectorsque fins ara tenien limitat l’accés als mitjans.

La pràctica d’esports fins ara minoritaris no deixa d’augmentar, i gràcies a la Xarxa ja arriben agrans audiències. L’esport sempre ha estat una afició de dimensió social, i en l’actualitat blocsi publicacions en línia especialitzades, aplicacions i xarxes socials contribueixen al seguimentd’aquestes competicions i seus esportistes, però és un lloc on la televisió encara no ha arribat.

Aquesta situació, juntament amb el desig de donar visibilitat a aquests esports, encadenadirectament amb la idea de goRadikal, una televisió cent per cent en línia en la que el directepot alternar-se amb el consum sota demanda de qualsevol disciplina esportiva en els seus diversos canals especialitzats.

GoRadikal-televisio-online

L’objectiu de goRadikal és posicionar-se com l’espai de referència mundial per als aficionats als esports alternatius, que també poden ser productors. Així, qualsevol pot participar en la producció de continguts en un mitjà en el qual es perd la tradicional verticalitat en la comunicació.

Esportistes aficionats o professionals, equips, federacions i fins i tot marques, s’interessencada vegada més per a enregistrar els seus reptes i els seus èxits. Les tecnologies per a lagravació i edició ja estan al seu abast, i a partir d’ara també podran disposar de la qualitat delstreaming professional amb goRadikal. Amb aquest projecte de Flumotion, s’obren les portes de la difusió de continguts audiovisuals esportius a qualsevol usuari.

GoRadikal_Pantalla_1

A més, aquesta nova televisió no introdueix publicitat i ofereix un control absolut dels vídeosals seus propietaris, sense interferir en l’edició final, sempre que, compleixin amb els criterisd’especialització temàtica i cura de la qualitat.

El streaming no és ja el futur” de la televisió, sinó que la televisió ja s’ha desvinculat del seu suport, especialment en el consum d’esports i de ficció, i es preveu un creixement del’audiència de vídeo online fins a un 33 % el 2015 (Font: Vdopia). Això és gràcies, en gran mesura, a la dimensió social que el vídeo adquireix a la xarxa i que goRadikal prioritza per al seu model televisiu.

Més informació a http://www.goradikal.com