multidispositiu

Qualsevol televisió que vulgui desenvolupar la seva activitat a Internet avuí dia, ha d’estar preparada pel cross-platform perquè la societat és multidispositiu.

Abans els usuaris només podien difondre el contingut gràcies al boca orella, ara poden interactuar amb ell icompartir-lo des de qualsevol lloc.

Els broadcasters i altres distribuïdors audiovisuals intenten ajustar-se a la velocitat dels avanços del món digital i alhora, desentranyar les claus del nou tipus de consum de continguts que s’està desenvolupant.

 

Ser multidispositiu no és tasca senzilla:

És difícil precisar l’extensió dels diferents dispositius en el mercat però les dades de penetració que ofereix l’estudi de IAB sobre TV connectada i vídeo online mostren que només un 18% fa servir els dispositius propis per al consum de TV connectada, encara que un majornombre disposa. Això sí, el 98% de les persones amb connexió a Internet consumeixen vídeo online, així que només és qüestió de temps.

Ser multidispositiu quan parlem de mitjans de comunicació significa ser compatibles amb tot tipus de set top box (roku, crhomecast, apple tv ) videoconsoles, smart tv, ordinadors,tablets i smartphones.

Els mitjans de comunicació online comencen a adonar-se que el context en què les personesfem ús de cadascun d’ells és completament diferent i per comprendre-ho cal aprofundir el el canvi global que s’està produint en els hàbits de vida, producció i consum de la societat.

Per atendre qualsevol demanda, els mitjans han de valorar la capacitat del proveïdor de streaming per distribuir els continguts que el seu públic demanda, en el moment en què elsdemanda i en el dispositiu que en aquell moment li resulta més còmode. L’usuari espera que aquest vídeo estigui sempre a la seva disposició.

Pels broadcasters compatibilitzar la seva oferta lineal amb una solució de vídeo a la cartaestable és fonamental. La lluita ara està en innovar en els continguts i en el desenvolupament de noves formes de distribució, per això la seva implementació tecnològica ha de ser fiable.

L’informe d’Accenture “All the Right Connections destaca que el fonamental a nivell de tecnologia és que la plataforma de streaming garanteixi una excel·lent experiència d’usuari iaixí mateix, garanteixi l’estratègia de futur de les companyies i mitjans de comunicació, granso petites , en oferir serveis multidispositiu.

 El desenvolupament dels continguts

Cada vegada hi ha més diversitat en l’oferta dels mitjans online. Sorgeixen noves idees de comes pot combinar el vídeo a la carta amb emissions en live, o , amb l’emissió lineal méstradicional.

Encara que sigui Wuaki o sigui una televisió com l’andalusa Canal Sur, és fonamental analitzarla manera en què es consumeix cada contingut en cada dispositiu i qui ho fa per detectar lesnoves tendències d’aquest nou ecosistema de comunicació en què ja no posseeixen elcontrol. Continguts més llargs o més curts? Esports, notícies o ficció? A casa o a l’hora de dinar?

La tecnologia multidispositiu permet que els espectadors puguin gaudir d’un mateix contingut de forma seqüencial, començar a veure el capítol a casa i acabar de veure’l després al metro, o a l’inversa.
Quan l’ús dels terminals és simultani, les segones pantalles multipliquen les possibilitatsd’interacció i es revelen dades valuoses pel engagement gràcies a la televisió social.

Hi ha estudis com l’anterior de l’IAB que pregunten directament a la font, als espectadors, com es comporten però per als mitjans de comunicació és important contrastar aquestes dadescom es comporten en realitat enfront de la seva oferta?

 Les app representen el 81% del consum de mitjans als Estats Units

La distribució mitjançant apps és còmoda per a l’espectador com demostren les dades deNielsen però també aporta valor per als mitjans que emeten en streaming gràcies a un major control sobre l’entorn de consum, és una oportunitat per al branding i obre un canal de comunicació per l’autopromoció gràcies a les notificacions.

Les app són una altra via de connexió amb l’audiència, una alternativa per a cada terminal,més directa. Es pot segmentar millor el contingut i facilitar l’experiència d’usuari gràcies a la simplificació de la interfície.

La qüestió és: com aconseguir que et facin un forat en el seu escriptori? Com podeminteressar al nou espectador? Què podem oferir?

Els mitjans no han deixat de ser esclaus de les audiències

… i la publicitat?

Les mètriques són importants.

La tecnologia streaming multidispositiu permet que es negociï independentment segons quincontingut i a quin terminal es realitzarà la inserció.
Ara, els mitjans online, poden multiplicar també l’oferta per als anunciants i oferir dades de visionat més precises. No tots els continguts tenen perquè estar en tots els dispositius nitampoc tots els perfils d’usuari accedeixen a tots ells.

També hi ha una gran varietat de formats publicitaris no necessàriament en vídeo, però el vídeo segueix sent la gran aposta dels anunciants a aquest nivell. Segons cita El País l’estudide Zenthinela, la inversió en vídeo online per al 2014 és de 36,4 milions d’euros, el que suposaria un creixement del 6% respecte a 2013 i destacarà l’interès pel In Roll.

Creix l’interès pel streaming

Els mitjans han de reforçar la seva aposta per l’online, encara que l’últim any hi ha més interès idesenvolupament des dels grans grups espanyols, el gran boom del streaming encara had’arribar. O això sembla

La televisió segueix sent el mitjà preferit de totes les llars però la inversió publicitària ja faalguns anys que s’inclina pel digital i es preveu que segueixi sent així a mesura que la poblacióenvelleixi, s’estengui la penetració dels dispositius de consum de TV connectada i la població sigui capaç d’assimilar més ràpidament els canvis.

Empreses tecnològiques com Google o Samsung estan entrant en el mercat dels continguts ifinalment, la televisió tradicional pot patir una caiguda a la llum de les últimesreestructuracions de l’espectre de la TDT.

Queda clar que el consum de continguts online és una bona oportunitat de negoci i el mercat s’està configurant just ara i una tecnologia streaming multidispositiu fiable és un aspecteimportant per al desenvolupament i posicionament dels nous mitjans.