multiscreen-online-videoLa tecnologia ens ofereix actualment una gran diversitat de dispositius, amb els quals poder accedir als continguts de vídeo en línia. Nielsen s’ha proposat aprofundir en aquesta tendència amb un nou informe que ha titulat The screen wars.

Les opcions dels usuaris s’han multiplicat i això també suposa moltes més oportunitats per als creadors de continguts i per a les marques. En el context d’una audiència global propiciat per Internet, Nielsen analitza el nostre comportament digital en més de 60 països de tot el món; com s’enfronta l’usuari davant el que s’anomena la programació de vídeo, és a dir, qualsevol tipus de contingut visualitzat en qualsevol tipus de dispositiu.

Canvis de consum en l’entorn multipantalla

El consum de televisió i el consum de vídeo és ja definitivament multipantalla. L’audiència global gaudeix d’aquesta llibertat de connectar-se en qualsevol lloc i en qualsevol moment (76%) i considera molt convenient (59%) poder accedir al vídeo en línia, des de dispositius mòbils.

Gràcies a les noves tecnologies, podem tenir el control sobre quan i on interactuar amb les marques, l’usuari pot veure diversos continguts en un mateix dia (64%) o limitar la quantitat de publicitat gràcies a la tecnologia; el 67% dels enquestats canvia de canal durant la publicitat.
 
Però el consum tradicional de vídeo, el que inclou a la TV com la pantalla principal, se segueix valorant molt positivament, especialment a la llar. No hi ha signes de que la tele hagi perdut la seva hegemonia entre les pantalles de casa, ja que els usuaris afirmen que si és possible, continuen preferint consumir el contingut en vídeo en pantalles grans (63%).
 
L’estudi de Nielsen revela que el 65% dels enquestats prefereix les emissions en directe, i com les segones pantalles tenen a veure en això. La programació de vídeo és especialment desitjable si es pot seguir alhora en xarxes socials (47%) i a més, un 58% dels usuaris estan interessats en buscar altres continguts a Internet durant la visualització.
 
El dispositiu de connexió depèn de la situació.
 
L’audiència recorre a un o altre dispositiu per a la visualització en funció del moment de dia, del que està fent i del tipus de contingut.

Quan la connexió és des de casa i quan l’usuari es troba sol, prefereix la televisió. En general és així per veure gairebé tots els tipus de contingut (ficció, realities, documentals, programes de cuina ), amb l’excepció dels vídeos curts, per als que es prefereix l’ordinador.

 
Tot i que avui dia la prevalença de la televisió és una realitat en aquest context de consum dins de la llar, l’edat dels usuaris és un factor important a considerar. Val la pena apuntar que potser això canviï en un futur pròxim, ja que el consum de vídeo en línia des de casa a través de mòbils augmenta fins a un 42% entre els millenials.
 
En els casos en què les connexions es realitzen fora de la llar, el mòbil és el dispositiu preferit per a totes les generacions. Ara per ara, els entrevistats afirmen veure vídeos en línia a través dels seus mòbils a la feina, al bany, mentre condueixen i també, mentre estan realitzant compres. Es pot observar que no hi ha molta diferència a l’hora de veure continguts en vídeo de camí a la feina, un 65% dels millenials ho fa però entre els més grans de 65 anys un 56% també prefereix el mòbil en aquesta situació.
 
Les marques i els creadors de contingut tenen actualment el repte de comprendre aquesta fragmentació d’audiències i de dispositius, per poder explotar les noves situacions de consum que aquesta realitat multipantalla posa a la seva disposició.