Streaming para empresasJa fa temps que el vídeo en línia es perfilava com una aposta de futur per als negocis en línia. Els consumidors fa un any revelaven per Animoto, que un 73% se sentia més proper a la compra després de veure un vídeo del producte o servei. Podem dir que el futur és ara i actualment les dades del nou estudi ‘The connected Consummerdemostren que les empreses que han apostat per incloure vídeos en streaming als seus llocs web, estan traduint els seus beneficis directament a vendes.

En primer lloc hem de comprendre on resideix el poder del vídeo. Els consumidors i més encara, les noves generacions que estan arribant a la edat de consum, prefereixen la rapidesa que els aporten els vídeos. D’altra banda, el llenguatge audiovisual aconsegueix retenir l’atenció més que les descripcions textuals. Però si hi ha un benefici clar el els vídeos per a l’e-commerce és que resulten l’experiència més propera a la realitat per als usuaris.

El vídeo en streaming, per tant, una naturalesa potent i al costat d’aquest factor cal destacar que també aporta valor a cada un dels objectius de màrqueting que es proposa una empresa: adquisició, notorietat, documentació dels productes, fidelització i conversions.

Les empreses entre aquests objectius sempre han destacat el valor que té per l’engagement i això és cert, un 71% dels usuaris afirmava fa un any a Animoto a veure un vídeo d’empresa li deixava una bona impressió sobre la marca. Actualment, nous estudis com el de Webloyalty i Columino, The Connected Consummer, posen l’accent en com el vídeo resulta especialment útil en el procés de compra.

El paper del vídeo en el procés de compra

El webrooming està completament assentat en els hàbits de compra i l’estudi ja esmentat confirma que 9 de cada 10 usuaris va a la web de les marques abans de comprar. Si el consumidor està predisposat a anar a la pàgina web, les marques no poden perdre l’oportunitat de crear vídeos en les seves pàgines de producte.

Segons recull ReelSEO de l’informe que Liveclicker va presentar el passat gener, incloure vídeos de les pàgines de producte fa que l’increment de les conversions sigui d’un 9%. S’hi assegura que els ecommerce que disposen de més d’un 25% de landing pages amb vídeo han incrementat les seves conversions prop d’un 80% i els que fan servir el vídeo a menys d’un 25%, converteixen només un 31% més.

Però no només els vídeos de productes poden ajudar en l’augment de vendes. L’ús d’altres formats com el branded content vídeo i la publicitat de vídeo, mitjançant short formats o long formats, pot ser molt útil i més encara si s’utilitza en diferents canals de distribució. Aconsegueix que les empreses en línia reforcin el pas dels consumidors entre cadascuna de les etapes del procés de compra: necessitat, recerca i compra.
 
En aquest context, la interactivitat i la personalització dels continguts són dues bases importants a jugar. Els proveïdors de streaming professionals ens ofereixen diferents eines perquè els usuaris puguin actuar sobre els vídeos com els enllaços display i les recomanacions dins del player. A través d’aquests mecanismes les empreses poden redireccionar al client a altres productes interessants i el que resulta més innovador, incloure ofertes exclusives només per a aquelles persones que hagin vist el vídeo, amb la qual cosa augmenta el seu poder de viralització.
 
Els dispositius
 
Finalment cal destacar que els usuaris utilitzen majoritàriament els dispositius mòbils per connectar-se a Internet i destaca especialment l’ús de les tablets per comparar. El 74% dels consumidors afirma que prefereix la tablet per realitzar les compres online segons recull l’estudi de Webloyalty i Columino.
 
Això atorga importància als vídeos curts i més en el cas dels vídeos de productes però també implica que els e-commerce han de prestar especial atenció al second screen a l’hora de planificar els seus canals de distribució.