kidswatchingscreen

Segons un article recentment publicat per PuroMarketing el consum de vídeo en línia haexperimentat un potent 43% de creixement respecte a l’any passat. Durant el segon trimestre del 2014 es van visualitzar 38.200milions de vídeos en línia.

L’estudi sobre consum en línia a escala mundial a què es refereix l’article és el publicat per Adobe durant el segon trimestre del 2014, i que revela dades tan impactants com que es van arribar a visualitzar fins a 38.200 milions devídeos en línia. Aquesta elevada xifra confirma que el consum d’aquest mitjà és una tendència a l’alça. La xifra ha experimentat un creixement del 43% respecte al mateix període l’any anterior. L’estudi conclou que el vídeo en línia s’ha convertit en un component més de l’oci dels consumidors i es converteix així, en una oportunitat magnífica per a creadors de continguts i les grans marques.

La televisió en línia a l’alça

El consum de vídeo en línia ja no es basa únicament en YouTube, vídeos virals i / o musicals,cada vegada es busca més contingut professional i de major durada. El consum de vídeos de TV en línia ha augmentat un 388% interanual. El contingut d’aquests vídeos és principalment esports i serveis de pel·lícules en línia.

Grans cadenes com HBO i CBS han anunciat que permetran als seus espectadors donar-se d’alta únicament per al seu servei en línia (cal recordar que als Estats Units aquests canals sónde pagament (subscripció per cable)). Aquest fet mostra clarament un gir radical en el sector de la indústria televisiva.

Com es visualitzen els vídeos a la xarxa?

Segons l’estudi publicat per Adobe, l’ús dels smartphones ja supera el de les tablets per al visionat de vídeos en línia. 13% dels visionats es realitzen en tablets i un 13,6% a través de smartphones, tot i que els ratis de creixement indiquen que la tendència futura s’inclinarà més cap a aquests últims. Els smartphones han experimentat en el segon trimestre un creixement del 58%, mentre que el de les tablets s’ha alentit.