flumotion_online_radio

IAB Espanya (Internet Advertising Bureau) que és l’associació comercial per a la publicitat en línia i mòbil, i que promou el creixement i les millors pràctiques per a anunciants, agències ipropietaris dels mitjans va publicar la setmana passada un interessant estudi per analitzar el valor diferencial i grau de complementarietat de la ràdio en líniaestudiar els hàbits de consum i d’aquest mitjà a Espanya.

En aquest post us fem un breu resum de les dades més rellevants que presenta aquest estudi.

Ha estat realitzat per IAB a internautes de més de 18 anys d’edat de les diferents provínciesespanyoles, a través de 1024 entrevistes dutes a terme entre el 28 d’agost i 8 setembre 2014.

Davant la pregunta a quins serveis / activitats online accedeixes i amb quina freqüència? un82,7% dels entrevistats declara escoltar ràdio en línia. D’ells un 33.6% l’escolta diàriament.Sent també destacable que un 94,9% es connecta a Internet per consumir plataformes decontingut audiovisual.
 
El consum de ràdio online es produeix principalment des de la llar de l’enquestat mentrenavega per Internet o accedeix al seu RSS.

Sobre el perfil tipus de l’oient de ràdio online, l’estudi mostra que un 71% dels oients edatscompreses entre els 25 i 54 anys, el major percentatge correspon a l’audiència entre 35 i 44anys (amb un 25,7%) .

Del 82,7% que escolta ràdio en línia la majoria opta per connectar-se a la versió en línia del’emissora convencional, un 46,3% es connecta a través d’ordinador i un destacable 41,9%utilitza les aplicacions per a smartphones o tablets.

La comoditat i la varietat de continguts són fonamentals

Davant la pregunta Per quines raons li agrada escoltar ràdio en línia? un 48,2% declara que per la possibilitat de poder escoltar-la quan i com volen, un 41% per la varietat de continguts i un39,6% per l’avantatge de poder localitzar el contingut d’interès.

Podeu llegir l’estudi complet aquí.

Més informació sobre la plataforma de ràdio online de flumotion aquí.